AGS Agnieszka Ihnatowicz

ul.Projektowana 13, Łazy

05-552 Wólka Kosowska

NIP: 5211526960

tel: 0-22 757-75-65/81

Regon: 011987259

Organ rejestrujący: Urząd Gminy Lesznowola

adres e-mail:ags@szyldy.com.pl

Numer rachunku bankowego: 

85 1140 2004 0000 3802 5452 6247 mBank