Inne

Szyld informacyjnySzyldy są tablicami informującymi o działalności firm, urzędów, instytucji itd., zarówno identyfikacyjnymi, jak i reklamowymi. Szczególnych rodzajem tablic są emaliowane herby, godła i emblematy, które powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najważniejszym z nich jest urzędowe godło owalne, które powinno znajdować się we wszystkich urzędach oraz jednostkach administracji publicznej, szkołach, sądach, jednostkach wojskowych, itd. Powinno zostawać wytworzone w układzie pionowym, mieć biało-czerwoną obwódkę oraz szare tło, na którym umieszczone jest godło.

Kwestie dotyczące montowania na budynkach urzędów administracji publicznej tablic urzędowych regulują przepisy ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nimi, wymiary tablicy z godłem wynoszą dla wszystkich jednostek organizacyjnych 50 x 40 cm. a dla organów naczelnych, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Prokuratury Generalnej i urzędów centralnych 60 x 48 cm.

 

Pozostałe rodzaje tablic i emblematów.

Do pozostałych emaliowanych emblematów informacyjnych należą:

 • herby emaliowane, które są produktami o walorach historycznych, pozwalające pokreślić wartość i zapewnić elegancję wizerunku rodu, klanu czy innej przynależności;
 • tabliczki:
  - zabytek chroniony prawem, czyli Znak Konwencji Haskiej, zwany Błękitną Tarczą, w kształcie pięciokątnej tarczy skierowanej ostrzem w dół,
  - pomnik przyrody, przeznaczona do wykorzystania przez leśnictwa i nadleśnictwa, urzędy i inne instytucje,
  - sołtys, rada sołecka,
  - notariusz,
  - nieupoważnionym wstęp wzbroniony,
  - teren prywatny.