Szyldy urzędowe i szkolne

Szyld szkołySzyldy urzędowe i szkolne podkreślają państwowy charakter danego obiektu i podkreślają powagę urzędu. Powinny się znaleźć w każdym miejscu, gdzie prowadzona jest działalność publiczna, czyli na budynkach szkół i przedszkoli, uczelni publicznych, administracji publicznej, sądów i prokuratur. Przepisy te obejmują również obiekty w jednostkach wojskowych, biblioteki państwowe oraz budynki urzędów wojewódzkich, powiatowych, gminnych i miejskich. Niezwykle istotne jest, aby szyld był zamontowany we właściwym, widocznym miejscu, umożliwiającym identyfikację danej instytucji.

 

W jakich miejscach umieszczane są szyldy urzędowe i szkolne?

Jest wiele przepisów regulujących zasady umiejscawiania tablic informujących o działalności podmiotów publicznych. Powinno umieszczać się je na zewnętrznej fasadzie budynku, w jego przedniej części, nad wejściem. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, wtedy można tablicę urzędową powiesić po prawej stronie od głównych drzwi. W takiej sytuacji powinna być ona połączona z tabliczką, która obejmuje nazwę instytucji publicznej. Wszelkie szyldy urzędowe, które zawierają nazwę jednostki, muszą obejmować także godło Rzeczpospolitej Polskiej.

Nie ma natomiast ścisłych przepisów określających wielkość tablic urzędowych. Jedynym wymogiem jest zachowanie ich wymiarów w stosunku 1:3. Jeżeli jednak, na skutek takiego działania tracą na przejrzystości i ich odczytanie jest trudne, dopuszczalne jest zastosowanie innego wymiaru.

Wykorzystywana przez naszą firmę technologia wykonania emaliowanych szyldów urzędowych i szkolnych wypukłych gwarantuje wieloletnią trwałość i estetykę wyrobu.