Szyldy adresowe

Szyld adresowySzyldy adresowe są niezbędne do czytelnego oznaczenia posesji, urzędów, osiedli czy firm, gdyż umożliwiają szybsze i prostsze dotarcie do poszukiwanych adresów zarówno mieszkańcom, jak i służbom ratującym życie. Technologia ich wykonania, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości emalii, gwarantuje trwałość i niezawodność oraz jest obecnie najpopularniejszą dostępną na rynku metodą tworzenia oznaczeń.

Tabliczki adresowe wytworzone w technologii emaliowanej są bez wątpienia elegancją i najtrwalszą formą oznaczeń adresowych, dlatego też są preferowane przez architektów zagospodarowania przestrzennego.

 

Zasady umieszczania treści i usytuowania tablic adresowych

Obowiązek oznakowania posesji tablicą z numerem porządkowym wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i spoczywa na właścicielu lub zarządcy posesji. Wynika z nich, że tablice należy umieszczać:

  • na ścianach budynków, na wysokości 2, 5-3 m od poziomu chodnika,
  • w miejscu widocznym od strony ulicy, od której nadany został numer porządkowy, najlepiej w rejonie wejścia głównego,
  • po dwie tablice – na początku i na końcu budynku, w przypadku fasad dłuższych niż 50 m a krótszych niż 100 m,
  • na każdym pięćdziesięciometrowym odcinku budynku, na początku i końcu oraz w rejonie głównych wejść, w przypadku fasad dłuższych niż 100 m,
  •  najlepiej na widocznym narożniku budynku, w obiektach wolnostojących.

Rozmiar tablicy powinien być uzależniony od wielkości budynku, szerokości ulicy i charakteru drogi oraz od miejsca, gdzie była umieszczona ta dotychczasowa. Znajdująca się na niej strzałka wskazuje kierunek wzrostu numeracji porządkowej.